Kasmetinis Ispanijos lietuvių bendruomenės žygis piligriminiu Šv. Jokūbo Keliu

Kelias – tai laikas ir vieta susipažinti su savimi ir pakeleiviais, puiki proga ramiai pabūti su savimi. Kelias – tai tikslas, o tikslas – tai pats kelias.

Ispanijos lietuvių bendruomenė turi kasmetinę tradiciją: susitikti ir eiti kartu simbolinę Šv. Jokūbo Kelio atkarpą.

2016 m. pradžioje ILB valdybos pirmininkės pavaduotojos Erikos Dobrovolskaitės ir Galisijos lietuvių bendruomenės pirmininkės Eglės Balčiūnaitės sumanymu buvo pasiūlyta idėja pakviesti visus Ispanijos lietuvius į suvienijantį renginį – žygį Kovo 11-osios progai paminėti pėsčiomis praeinant Camino de Santiago kelio atkarpą. Prie šios iniciatyvos ir renginio organizavimo entuziastingai prisidėjo ir LR Ambasada. Pasiruošimui nebuvo nei daug laiko, nei lėšų, tačiau greitai buvo sukurta dalyvio anketa, apgalvota logistiškai patogiausia trasa, vakaro programa. Pirmuoju žygio maršrutu buvo pasirinkta Camino Portugués (Portugališkasis kelias) atkarpa: Padron – Santiago de Compostela Katedra. Organizatoriai buvo maloniai nustebinti, kad jau į pirmąjį bendrą renginį užsiregistravo žmonės iš Valensijos, Madrido, Barselonos. Dalyviai į Santjago de Kompostelą rinkosi jau iš vakaro. 2016 m. kovo 12 diena buvo saulėta ir šilta. 20 km žygis prasidėjo traukiniu visiems kartu iš Santjago de Kompostelos nuvykus iki Padron miestelio. Žygyje dalyvavo ILB valdybos nariai, LR Ambasadorė Skaistė Aniulienė ir konsulas Evaldas Galvanauskas, garbės konsulas Galisijoje Dr. Rafael José de Espona, daug Galisijoje gyvenančių lietuvių. Nauja patirtis visus sužavėjo, o vakaras neapsėjo be nuoširdaus bendravimo ir draugiškų pokalbių.

2017 m. po puikiai pavykusio pirmojo renginio ILB, su tuometine pirmininke Regina Gelūniene, kartu su LR Ambasada suorganizavo antrąjį Kovo 11-osios minėjimo žygį – Camino Francés (Prancūziškasis kelias) atkarpa: O Pedrouzo – Santiago de Compostela Katedra. Antrasis žygis subūrė dvigubai daugiau dalyvių – į renginį atvyko lietuviai iš Katalonijos bendruomenės, Alikantės bendruomenės, LR Ambasados atstovai, Valensijos konsulas Dainius Šriubša ir Portugalijos lietuvių bendruomenės atstovė. Dalyviai vieningai įveikė simbolinę 20 km piligriminio Šv. Jokūbo Kelio atkarpą, o po žygio bendruomenės nariai dalyvavo Šv. Mišiose Santjago de Kompostelos katedroje, kurių metu paminėta Lietuvos piligrimų kelionė už tautos laisvę. Vakare renginio dalyviai susitiko bendruomenės vakaronėje, kurioje grojo ir dainavo svečiai iš Lietuvos Ainis ir Gediminas Storpirščiai. Lietuviai iš skirtingų Ispanijos regionų turėjo progą susitikti gyvai, susipažinti, pabendrauti, užmegzti ryšius tarp regioninių bendruomenių, pasidalinti gerąja bendruomeniškumo patirtimi.

Kovo 11-osios minėjimo žygis Ispanijos lietuvių bendruomenėje tapo tradicininiu. 2018 m. ILB kartu su LR Ambasada Ispanijoje ir konsulatu Valensijoje visus pakvietė į Šimtmečio žygį piligriminiu Santjago Keliu. Šia prasminga Lietuvai proga buvo pasirinkta nueiti simbolinę Camino Sanabrés (Sanabrijos kelias) atkarpą: Outeiro – Santiago de Compostela Katedra (16,7 km) ir tokiu būdu puikiai praleisti laiką besidžiaugiant tautiečių bendryste ir draugyste. Po Šimtmečio žygio bendruomenės nariai dalyvavo Šv. Mišiose Santjago de Kompostelos katedroje, kur giedojo San Pelayo choras iš Vigo, išmokęs net kelias giesmes lietuviškai (vadovė Živilė Keblikaitė). Arkivyskupas Mons. Julián Barrio pasveikino žygio dalyvius su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu.

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo renginyje dalyvavo ne tik nariai iš daugumos Ispanijos regioninių lietuvių bendruomenių bei Lietuvos ir Ispanijos institucijų atstovai, bet ir kapelionas pranciškonas Br. Paulius Vaineikis, Seimo narė, Tarpparlamentinės ryšių su Ispanijos Karalyste grupės pirmininkė Gintarė Skaistė, URM Užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas. Vakare renginio dalyviai susitiko Ispanijos lietuvių bendruomenės organizuojamoje diskusijoje „Lietuvai svarbios datos ir įvykiai – ką jie reiškia svetur gyvenantiems lietuviams“. Susirinkusieji diskutavo apie dvigubos pilietybės privalumus ir iššūkius, privalomąją pradinę karo tarnybą, Lietuvos piliečių aktyvesnį dalyvavimą rinkimuose, švietimo klausimus ir užsienio lietuvių bendruomenių ir Lietuvos institucijų bendradarbiavimą. Po diskusijos vyko vakaronė su aktore Nijole Narmontaite.

2019 m. įvyko ketvirtasis tradicinis Kovo 11-osios minėjimo žygis, einant paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, ir visus tautiečius, kurie kovojo ir žuvo už Lietuvos laisvę. Šįkart buvo pasirinktas vaizdingas maršrutas Camino Finisterre ir žygio dalyviai ėjo jo atkarpa nuo Cee miestelio iki Finisterės švyturio. Dalyvius žygio metu lydėjo gidė Vaida Urbonaitė, pasakojusi šiaurinės Ispanijos dalies istoriją ir pateikusi sociokultūrinį ir istorinį piligrimystės į Galiciją šaknų kontekstą ir atskleidusi Jokūbo piligrimo simbolių – jūros šukučių (Jokūbo kriauklės), moliūgo kiauto butelio ir lazdos – reikšmę. Žygyje dalyvavo LR ambasadorė Ispanijoje Skaistė Aniulienė, konsulė Lilija Žinienė, ilgametė ambasados darbuotoja Kristina Zaleckaitė, o taip pat garbus svečias, Pasaulio lietuvių bendruomenės sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas, prel. Edmundas Putrimas bei prisijungė ir Jungtinės Karalystės lietuviai, vadovaujami bendruomenės pirmininkės Dalios Asanavičiūtės. Vakare po žygio visi dalyviai susirinko Šv. Pranciškaus bažnyčioje pasimelsti už Lietuvą. Vakaro metu, kartu su JK bendruomenės nariais vyko diskusija kaip skatinti pilietiškumą būsimame referendume dėl pilietybės išsaugojimo. Taip pat dalyviai kalbėjosi aktualiomis temomis, dalijosi bendruomenių patirtimis, kelionės įspūdžiais.

Dėl Covid-19 pandemijos 2020 m. žygis deja buvo atšauktas paskutinę minutę.

Dėl ribojimų 2021 m. buvo abejojama, ar bus įmanoma susirinkti į bendrą renginį, žygį teko perkelti iš tradicinės Kovo 11-osios datos į rudenį. Tačiau Penktasis Šv. Jokūbo Kelio žygis įvyko ILB bendruomenės pirmininkės Agnetos Vansavičienės ir LT Ambasados patarėjos Sonatos Lapinskienės optimizmo dėka. Renginys buvo skirtas Lietuvos ir Ispanijos 30-osioms diplomatinių santykių atkūrimo metinėms paminėti. Taip pat jis vyko 120-ais Šventaisias, vilties, visam katalikiškam pasauliui svarbiais metais. Organizuojant žygį šiuo sudėtingu metu daug talkino garbės konsulai: Rafael José de Espona (Galisija) ir Ana Belén Gutiérrez (Kantabrija). Dalyvius rūpestingai lydėjo Galisijos lietuvė gidė Vaida Urbonaitė, vakare surengusi viktoriną apie Šv. Jokūbo Kelią. Susirinkę Ispanijos lietuviai iš Barselonos, Valensijos, Navaros, Madrido, Tenerifės, LR ambasadorė Lyra Puišytė-Bostroem, Valensijos konsulas Aleksandras Kudaba, o taip pat svečiai iš JAV, Prancūzijos diskutavo užsienio lietuviams aktualiais klausimais, aptarė bendras idėjas, dalinosi bendruomenių patirtimi.

2021 m. spalio 2 d. žygio etapas buvo ypatingas. Tai buvo pirma atkarpa, kurioje dalyvaujantys piligrimai turėjo piligrimo pasą. Žygis prasidėjo Sarria miestelyje, labai populiariame tarp piligrimų, kadangi jis yra apie 112 km nuo Santjago de Kompostelos miesto. Paskutinius 100 km pėščiomis nuėjusiems arba arkliu nujojusiems yra išduodama Compostelana – oficialus dokumentas apie nueitą Šv. Jokūbo kelią. Viduramžiais Compostelana reiškė indulgenciją, tai yra nuodėmių atleidimą. Šiais laikais Compostelana turi simbolinę vertę ir įkūnija modernaus piligrimo vargą, nuspaustų kojų maudimą, kraujuojančių puslių skausmą, o taip pat ir tūkstančius teigiamų įspūdžių, naujų pažinčių, palaimos ašaras pasiekus kelionės tikslą. O piligrimo pasas – nueitos atkarpos įrodymas. Mūsų piligrimai tikisi pratęsti kelią sekančiais metais ir papildyti pasus naujais atsiminimais.

2022 m. kovo 11-13 d. Ispanijos šiaurėje, Galisijoje, suorganizuotas žygis Šv. Jokūbo piligriminiu keliu Portomarin – Palas de Rey (24,5 km) atkarpoje. Dalyvius lydėjo lietuvė gidė Vaida Urbonaitė.

Po žygio LR Ambasadorė Lyra Puišytė-Boströem, pirmasis sekretorius Juozas Steponėnas, Lietuvos garbės konsulas Galisijoje Rafael Jose de Espona y Rodriguez ir Ispanijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Agneta Vansavičienė aplankė Santjago de Kompostela vyskupą. Po vizito vyko iškilmingos Šv. mišios Santjago de Kompostela katedroje už Lietuvos nepriklausomybę ir taiką pasaulyje. Šv. mišias padėjo organizuoti Lietuvos garbės konsulas Galisijoje.

Bendruomenė po šv. Mišiu sulaukė kunigo kvietimo susipažinti ir pokalbio. Šv. mišiose kunigo viešoje kalboje buvo skirtas didelis dėmesys Lietuvai, jos nepriklausomybei, Lietuvos ambasadorei Ispanijoje, padėčiai pasaulyje. Šios piligrimų mišios yra gausiai
lankomos įvairiausių pasaulio šalių piligrimų ir miesto svečių – nuo Japonijos iki JAV – todėl
atkreipė dėmesį į mūsų regioną ir Lietuvos vardą.

Vėliau vakare užsakytoje salėje vyko diskusija su Galisijos ukrainiečiu bendruomenės atstove Lisa. Diskusijos metu aptarta ukrainiečių diasporos Galisijoje, karo pabėgėlių situacija, poreikius Ispanijoje ir tam tikruose Ukrainos miestuose, pagalbos grandines, ukrainiečių diasporos Galisijoje atstovų vaidmenį skeldžiant informaciją Ispanijoje. Diskusija moderavo lietuvė gidė Vaida Urbonaitė. Salėje susirinkę žygio dalyviai su Lisa bendravo nuotoliniu būdu (dėl Lisą užklupusios ligos). Po diskusijos vyko lietuviško trumpametražio dokumentinio filmo – rašytojo, anykštėno Rimanto Vanago pasakojimai (rež. Justinas Lingys) apie Nepriklausomybės atkūrimo laikotarpį, paprasto žmogaus vaidmenį ir įtaką kovoje už laisvę. Diskusija su ukrainiete Lisa bei filmo peržiūra paskatino dalyvių refleksiją ir pokalbius apie istorinės atminties svarbą, tautinės tapatybės išlaikymo būdus.

Pažymėtos svarbios Lietuvai datos, – žygis tradiciškai skirtas LR Nepriklausomybės atkūrimo – kovo 11-osios – metinėms pažymėti, kartu su ambasada ir garbės konsulatu pažymėtos 100-osios Ispanijos ir Lietuvos diplomatinių santykių atkūrimo metinės.

Šv. Jokūbo piligriminiu keliu žygyje Galisijoje dalyvavo 39 dalyviai iš skirtingų Ispanijos regionų (Galisijos, Tenerifės, Valensijos, Leono, Madrido, Malagos), taip pat atvyko svečiai iš Liuksemburgo.

2023 m. kovo 11 d. jau septintąjį kartą 52 lietuviai iš Madrido, Barselonos, Valensijos, Alikantės, Pontevedros, Ponferrados, Valladolido, Tenerifės, La Palmos, Londono, Strasbūro
ir net tolimosios Argentinos Šv. Jokūbo kelyje minėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 33 metines prisimindami kovotojus už Laisvę.
Tradicinis kasmetinis žygis piligriminiu Santjago keliu 2023 vyko maršrutu Pallas de Rey – Boente (~22 km). Vakare Santiago de Compostela katedroje buvo aukojamos šv. Mišios už Lietuvą, kurių pabaigoje kanklėmis grojo ir giedojo Gitana. Žygio dalyviai vėliau persikėlė į Hospedería San Martín Pinario, kur vyko muzikinis bendrystės vakaras su Šarūno Pupelio džiazo trio bei Valensijos lietuvių folkloro grupe “Sadula”.

Krikščionybėje piligrimystė vertinama kaip savanoriškas pasišventimo aktas. Piligrimystės simbolinė reikšmė – tai kelionė ne tik į išoriškai apčiuopiamą vietą, bet taip pat kelionė į save savo vidaus erdves. Tai išsilaisvinimo ir apsivalymo kelias, kurį perėję persikeliame iš žemiško pasaulio į šventybės karalystę. Mes – katalikai ir eidami piligrimų keliu atkartojame lietuviškas mažosios piligimystės tradicijas – kalvarijų kelią ir paminime tremties kelius. Mes – Europos dalis ir kartą į metus mus suvienija jau daugiau nei 1200 metus egzistuojantis, 1983 metų spalio 23 dieną Europos Tarybos oficiliai paskelbtas pirmasis Europos Kultūros kelias – El Camino de Santiago. Mes, lietuviai – pasaulio piligrimai. Taigi kelias – yra šios tradicijos pradžia ir tikslas. Ispanijos lietuviai – emigrantai, išeiviai ir ateiviai, įveikę savo gyvenimo Camino, kuris juos nuvedė į naujus namus, tačiau kurie kiekvienais metais grįžta prie savo šaknų, susiburdami, bendraudami savo gimtąja kalba, paminėdami lietuvių tautai brangius įvykius, puoselėdami senolių tradicijas.

Ispanijos lietuviu bendruomenės naujienos ir aktuali informacija www.lituanos.es. Norintys pasidalinti lietuviams Ispanijoje aktualiais klausimais, aprašymais, istorijomis, renginiais ar pasiūlyti temą rašykite į labas@lituanos.es.

Categories: Home

ILB_Admin

Internetinis svetainės administravimas yra vienas iš pagrindinių veiksnių efektyviam verslo vystymui ir tai yra sekantis žingsnis po tinklapio kūrimo. Tik administratoriaus dėka jūsų svetainė bus gyva, aktuali ir atnaujinama. Tinkamai administruojant, internetiniai puslapiai automatiškai kyla Google reitinguose.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Facebook
LinkedIn
Instagram